ХИТРЕЦЪТ

Хитрецът, себе си продал,
добрият счита за абдал,
а хитростта за идеал!

Категория: