ПАРИТЕ И МЕЧТИТЕ

Едно е властта над парите,
но съвсем друго над съдбите
и над мечтите на душите!

Категория: