ДЕН НА ПОБЕДАТА И ЕВРОПАТА!

Денят на Победата
е Ден на Европата!
Без ден на Победата
в мрак е Планетата!

Категория:

Comments

Да,ако не беше денят на Победата,нямаше да има и ден на Европа!

Дядо Иван!
я кафявата чума
насмете! И Нему!

Европа е в дълг
да целува ръцете!

Pages