БОРБАТА

В борбата с немотията
побеждава алчнотията,
но я дави лакомията!

Категория: