ДОВЕРИЕ

Няма неверие
при доверие,
има неверие
при недоверие!

Категория: