БЛИЗНАЦИ

Честта и Съвестта
са близнаци на света
и чеда на Любовта!

Категория: