ОКЕАНЪТ

Умът е Катамарана,
а сърцето Капитана
на Живота в океана.

Категория: