ДОБРИТЕ

Добрите и вчера и днес
ги считат за идиоти,
продалите своята чест
за власт, пари и имоти!

Категория: