ДЕН НА ПРИЯТЕЛСТВОТО!

Има ли истински приятели,
няма страшни неприятели!
Като творчеството
е приятелството,
важно е качеството,
а не количеството?

Категория: