ПРЕПИНАТЕЛНИ ЗНАЦИ

Точката ( . ) обѝча запет`аята ( , )
зарад сп`уснатата ѝ косѝца !
Запет`аята ( , ) обѝча точката ( . )
и ѝ казва : „ Ти си ми сестрѝца ! “ .

Точката ( . ) обѝча и чертѝчката ( I ) !
Двете с нея правят удивѝтелна ( ! ) !
Хваща и Бастунчо под ръчѝчката !-
Ех че пѝтанчица ( ? ) възхитѝтелна !

Скача Точка ( . ) върху Запет`ая ( , )
и я пѝта : „ Редно ли това е ? “ .
„ То е нов знак ( ; ) ! “ , казва Запет`ая
и цъфтѝ , и пее , и сияе !

Точка ( . ) върху точка ( . ) щом застанат ,
образуват скромно двоеточие ( : ) !
На хорце три точки щом се хванат ( ... ) ,
късат мисълта чрез многоточие ...

А и скобките са свръхпол`езни ! -
Малки ( ( ) ) , средни ( [ ] ) и големи ( { } ) - СНАЖНИ !
Уж са крехки , ала са ЖЕЛЕЗНИ ! -
В тях подробности се пазят важни !

Но да не забравим и тир`енцето ( - ) -
служи то , за да доуточн`яваме!
И кавѝчките - изящно чурулѝкащи ( „ “ ) ! -
С тяхна помощ пряка реч предаваме !
....................................................................

Колко много знаци препин`ателни ! -
За дечѝца - все тъй любозн`ателни !!!

Категория:

Comments

Някога се шегувахме: "Препинателни знаци, марш по местата!" Сега дечицата любознателни ще бъдат съвсем наясно със знаците препинателни, за да научат по-добре от нас най-древния велик български език!

Господин Попов ,
ѝскрено благодаря
за КОМЕНТАРА !

Pages