ЧОВЕЧНОСТ

Добър и смел ли си,
охулван и тачен си,
защото си себе си!

Категория: