ТЕСТВАНЕ

Ако вместо за коронавирус,
тестват короните за алчност,
тогава ще видят какво значи
планетарна пандемичност!

Категория: