"И САМ ВОИНЪТ Е ВОИН!"

Всеки рицар на доброто
бори се и сам със злото,
но триумфът е в хорото!

Категория: