"ОТ УМА СИ ТЕГЛИ!"

Търси си белята,
който на Земята
бори се с лъжата!!

Категория: