СЪЩИНАТА /по rhymefan/

Същината е в красотата
и простотата на нещата
и в добротата на душата.

Категория: