СПАСЯВАНЕ

Власт, която възмущава,
щедри бонуси раздава,
рой министри уволнява
и послушни назначава,
свойта кожа да спасява!

Категория: