ПРОТЕСТЪТ

Хората мислещи
са протестиращи,
щото неможещи
пречат на можещи!

Категория: