ГРАДЕЖИ И ГРАБЕЖИ

Които не градят -
рушат и не ценят
на другите трудът
и чуждото крадът!

Категория: