СКАЧЕНИ СЪДОВЕ

Без култура и наука
няма на света сполука,
става повече боклука.

Категория: