КРОКОДИЛСКИ СЪЛЗИ

Крокодилът също страда,
но не от липса на пощада,
а без плячка за награда!

Категория: