ДОБРИНАТА

Огрява добрината
сърцето и душата,
тъй както светлината
небето и земята!

Категория:

Comments

По Angel Popov —

„ДОБРИНАТА

Огрява добрината
сърцето и душата,
тъй както светлината
небето и земята!“ :

д о б р и н а т а —
същината
на сърцето
и душата

д о б р и н а т а —
светлината
сред небето
и Земята

Благодаря за същината
на добрината, rhymefan!

Уважаеми господин Попов!
И аз Ви БЛАГОдаря, че Ви познавам, макар и само писмовно!
БЛАГОДАРЯ на съдбата, че ме срещна с Вас в този сайт и в неговия предшественик —http://chovekat.com!
И нека тежнението Ви към словото и речта изобщо — се усилва все повече и повече, защото лично мене Вашето слово ме обогатява!
И ЗДРАВЕ — най-вече! — На Вас, семейство и ближни!

Стоян Минев (rhymefan) — искрено

Благодаря за сърдечните думи и пожелания, Стоян Минев /rhymefan/!
Моето искрено уважение към призванието Ви като лекар и слововаятел!
Желая здраве и щастие на Вас и семейството и на ближните по съдба!

Pages