МАСКАРАД

С маската на демокрация
в нас воюва плутокрация
срещу българската нация!

Категория: