СЛОВО И ДЕЛО

В началото е Словото,
космичното и святото
и Делото е вечното!

Категория: