ТРИБУНАТА

На говорещите зад гърба,
времето отнема думата,
а на бранещите свобода,
вечно тяхна е трибуната!

Категория: