ПРОТЕСТИ

Протестите правдиви
не са от хора диви,
а срещу хора криви!

Категория: