МНЕНИЕ

Всеки има право на мнение,
но омерзение и безкритично
одобрение са нарцистично
и надменно самомнение!

Категория: