МАКАР ДА ВЯРВА

злото вярваше
че ѝма чар

решѝ да се огледа
във водѝте
на планѝнско `езеро

но миг
предѝ да се надв`еси

вече помътнели бяха те

решѝ се
да се вѝди
в огледало

ала щом
в ръце
го взе

посл`едното престана
да излъчва `образи

и оттогава злобата
на злото
се задълбочѝ

макар
да вярва
още
то

на
своя
чар

Категория:

Comments

Благодаря , Wendy !

Тъжно е - п`овод
да бъде за м`ерена
реч н`едобр`ото ...

Злото харесва само себе си. Затуй и огледалото помръква пред него. Оглежда истини и грешки, светлини и полумрак, но не и постоянен грях и мрак...Поздравления за вярното поетично огледало, rhymefan!

Pages