ДВУЛИЧИЕ

Нещото двулично,
нищо е безлично,
въпреки парично!

Категория: