ПЕРСОНИ С КОРОНИ

Който не спазва закона
мисли се важна персона,
вирус е вреден с корона!

Категория: