( *** ) - Ренате Голпон , превод от немски език

Своето място да намеря
в градината на твоя живот .
Фонтан да съградя .

Категория: