БАЛОНИ

Всеки алчен и продажен
прави се на много важен,
но като балон е празен!

Категория: