( *** ) - Ренате Голпон , превод от немски език

Твоето докосване
ме пронизва , все когато съм без
гръмоотвод .

Категория: