АПЛАУЗИ

По-добре продажни
да ме цензурират,
отколкото безбожни
да ме аплодират!

Категория: