24.05.

Чрез подвига на БРАТЯТА СВЕТЍ
РОДЍНАТА съзѝда ВИСОТЍ
и множество народи проси`яха
чрез ПИСМЕН`АТА - ВЕЧЕН ХРАМ И СТРЯХА !

За Б`ългарщината и меч , и броня
е р`одната ни АЗБУКА ИЗК`ОННА !
И нека е и ТР`ЪНЕНА КОР`ОНА ,
Ала към Б`ЪДНОТО ни - благоскл`онна !

Благослов`ени БРАТЯТА - СВЕТЦЍ ,
ДАРЍЛИ нам и ЗАВЕЩ`АЛИ ПИСМЕН`АТА ,
за да проглеждат зрящи и слепцѝ !

............................................................................

И нека Р`АЯТ З`ЕМЕН Р`ОДЕН ... е отпл`ата !...

Категория:

Comments

"За да проглеждат зрящи и слепци!" - прекрасно казано, rhymefan! Честит празник на всички мислещи, четящи и пишещи българи! И на тези, които четат и пишат с българската азбука по света!

Pages