ПАПАГАЛИ

Който казва нещо,
без да каже нищо,
папагалства вещо!

Категория: