ВИРУСЪТ

Днес вируса-парата,
с корона на главата,
е враг на Свободата!

Категория: