всички

всички пътища водят към рими

Категория:

Comments

Всички стихове
водят към Рим - венецът
на всички рими...
Оригинална идея, rhymefan!

Pages