КЪСМЕТИ

На Марко Тотев късмета
най се римува с несрета,
а на подлеца - с рушвета!

Категория: