МНЕНИЯ

Високото мнение възгордява,
а доброто мнение вдъхновява.
Отровата вреди и оздравява!

Категория: