"МОЯТ БОГ Е ЛЮБОВТА!" - ОРФЕЙ

Животът е Любов,
а Любовта - Живот,
затуй е свеж и нов
прабългарският род!

Категория: