РЕЦИПРОЧНОСТ

"Кой, каквото прави,
за себе си го прави!"
Който, каквото научи,
после това ще получи!

Категория: