БЛИЗНАЧКИ

Няма Правда
без Дарба,
както Дарба
без Правда!

Категория: