ГЛОБАЛИЗЪМ

Свотовният глобализъм
е хищен паразитизъм
и престъпен егоизъм.
Борбата за Свободата
срещу властта на парата
ще спаси от гнет Земята!

Категория: