ЗАТВОРЪТ

Престъпните хора
ще идат в затвора,
щом честните хора
напуснат затвора!

Категория: