ВЯРНОСТ

Останал ли е верен
на детското в душата,
Човекът е доволен
от своя дял в Живота!

Категория: