СЪЮЗИ

Човек злини преодолява
и земна радост получава,
ако с добри се съюзява!

Категория:

Comments

и тру̀ди се за БО̀ЖА слава

Благодаря за допълнението, rhymefan!
За Божия Слава е Човечната Слава,
защото Господ тъй Човека създава!

Pages