до пѝшещите и ( защо не ) четящите сайтовете „ http://chovekat.com “ и „ http://chovekatbg.com “ :

не е ли вече
време да се срещнем и
поразговорим

Категория:

Comments

По Wendy - „ Срещи на вѝпуските , срещи на ... “ :

Срещи да ѝма ! -
Това на душѝте са
празници ! - СУПЕР !!!

Срещите, rhymefan, чрез написаното и прочетеното са постоянни. Искрено написаното разкрива автора понякога повече от реалните срещи. Не съм против реалните и първата стъпка може да бъде излизане от псевдонимите. Не критикувам ползването на псевдоними, но предпочитам собствените имена и лица. Талантливо написаното, което виждам и в двата сайта, заслужава тази откритост...

„ Какво тук значи
някаква си личност ?! “ - бе
въпрос ЗАВ`ЕТЕН ...

Човек и личност
е идеал възможен,
но без себичност...

Преглътнах безброй насмешки -
момѝчешки и момч`ешки .
И ми вин`а бе вмен`ена
в нищ`ожност ... и още ст`ена ...

До пенсия да се справя -
това са три петилетки ! -
И с ѝме ще се представя
но дотогаз ще е вклетка ...

От него не се срамувам
и с него се именувам ,
но занаят упражнявам ,
на който се покорявам .

Ако ме той изревнува ,
че с друго се раздвоявам ,
от мене ще негодува
и с болка , че го предавам ,

ще ме отблъсне с : „ Пътувай
и в н`еживота битувай ! “ .
И ... не че се оправдавам ,
а само доуточнявам ...

А за себѝчност - къде ти ?! -
тя само в студено свети ,
от ближни отдалечава
и нея мрак заточава ...

.....................................................................................

И нека тези думи римувачески
разбѝране измолят всячески ! ...

Искрена, изстрадана изповед, rhymefan! Моето хайку е за идеала, а не конкретно за някого. Вярвам, че единството човек и личност е постижимо. Където липсва, пречи, според мен, себичността. Но в случая не съм вложил нищо лично...

Уважаеми господин Popov ,

Благодарности за яснотата ! -
За да се усмѝхват сетивата !

реших да бъда
повече от псевдоним
и името ми

е Стоян (на Маринка
и на Георги) Минев

Rhymefan се римува със Стоян. Едното псевдоним е, а другото е име. Първото са клоните, а второто - корените на дървото на живота. Маринка е земята-майка, а Георги - родното небе над него...

Уважаеми господин Попов !
Благодаря за Вашите слова - сърца !

Моето „разбиране“ за „пишещ“ е -
от написаното да не личи дали авторът е момиче(нце) или дама , момче(нце) или господин , а сякаш духът на пишещия да бъде по подобие на НЕБЕСНИЯ БАЩА , КОЙТО както се твърди е
„СДВОЕНО СЪЩЕСТВО“ - „НИЕ“ - „МЪЖКО И ЖЕНСКО НАЧАЛО В ЕДНО , респективно ЖЕНСКО И МЪЖКО НАЧАЛО В ЕДНО“ - „ЕСТ-ЕСТ-ВО“ - „ДВОЙНО СЪЩЕСТВУВАЩИЯТ“ - по гениалното прозрение на Свети Константин - Кирил философ .

По същия начин от сонетите на Шекспир на оригиналния негов английски език не може да се разбере действуващите лица какви са по пол , като това е едва ли не още едно допълнително предимство на самите творби .

Водеше ме и фактът , че
според мене и Боянският майстор не е смятал , че
името прави човека и затова е познат като „Боянски(ят) майстор“ , а
не като конкретно име .

Но ето че „узрях“ да не се спотайвам зад псевдоним , а и защото
„Всичко е суета ...“ - включително и „спотайването зад псевдоним“ .

Още веднъж благодаря за Вашите слова - сърца по повод -
имената на моите родители и
по повод -
моето име .

В`ъзѝскрено - Стоян Минев - „rhymefan“ .

Pages