ОБИЧ

Човек щом обича,
щастлив се нарича,
а който щастлив е,
добър и правдив е!

Категория: