ВРЪЗКИ

На злия прошката
и фалш-усмивката
е кръвна връзката!

Категория: