ДЕМАГОЗИ

Всеки властен демагог
ни залъгва с меден сок,
но ни готви ров дълбок!

Категория: